URM
Лонгріди Новини Статті

Укрзалізниця провалила реалізацію непрофільних активів. Чому це добре?

Фінпланом компанії на 2021 рік передбачено 1,5 млрд грн доходів від продажу непрофільних активів. На кінець листопада укладено договорів лише на 83,6 млн грн, що означає: Укрзалізниця вже не виконає затверджений урядом на 2021 рік фінансовий план компанії. Принаймні в цій частині. Але, може, це й на краще, оскільки чинний Порядок розпорядження майном АТ «Укрзалізниця», за нормами якого наразі здійснюється продаж залізничного майна, містить низку спірних норм.

Так, днями громадська спілка «Центр досліджень залізничного транспорту» звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із запитом щодо проведення антикорупційної експертизи чинного Порядку розпорядження майном Укрзалізниці, оскільки експерти спілки вважають, що там наявні корупційні ризики, які дають менеджменту компанії розпродавати майно нижче за ринкову вартість.

Корупційні ризики розпорядження майном Укрзалізниці

Зважаючи на положення ч. 7 статті 55 Закону України «Про запобігання корупції», експертами ГС «Центр досліджень залізничного транспорту» та Офісу ефективного регулювання BRDO було проведено громадську антикорупційну експертизу Порядку розпорядження майном щодо наявності у положеннях цього нормативно-правового акту ознак корупціогенних чинників (перелік за посиланням).

Експерти переконані – ризики дуже високі. Нещодавно НАЗК визнав проєкт змін до Порядку розпорядження майном АТ «Укрзалізниця», який було запропоновано Міністерством інфраструктури, корупціогенним, і його повернули на доопрацювання. Але чинний Порядок розпорядження майном компанії також потребує експертизи НАЗК.

Проведено громадську експертизу чинного Порядку розпорядження майном АТ «Укрзалізниця» і висновки зазначеної експертизи вказують на наявність у положеннях Порядку корупціогенних чинників, які можуть призвести до неефективного розпорядження майном АТ «УЗ» та відчуження активів на невигідних для держави й товариства умовах. Зокрема, за неринковими цінами. Таке може статися внаслідок обмеження функцій контролю наглядової ради за процесами розпорядження активами АТ «УЗ», штучного заниження вартості майна компанії у разі ухвалення рішення про необхідність його відчуження, а також унаслідок браку необхідності проведення незалежної оцінки майна під час його відчуження.

директор ГС «Центр досліджень залізничного транспорту» Вікторія Яновська

Експертами встановлено, що відповідно до статті 10 Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» впроваджено певні обмеження щодо розпорядження майном АТ «УЗ». Зокрема, товариство не має права безоплатно передавати майно, внесене до його статутного капіталу, іншим юридичним особам чи громадянам, крім передбачених Законом випадків.

Дуже важливим аспектом є те, що Порядок списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію майна, зазначеного в частині першій цієї статті, розпорядження іншим майном, внесеним до статутного капіталу товариства, та майном, набутим товариством, визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, стаття 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» встановлює випадки, у яких проведення оцінки майна є обов’язковим, зокрема, у разі «відчуження у випадках, встановлених законодавством, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду”.

На виконання вимог законодавства 22.11.2017 урядом було затверджено Порядок розпорядження майном АТ «УЗ», який значно змінили. Тож наразі чинна редакція від 29.04.2021.

Найбільш корупціогенні фактори чинного Порядку

Чинною редакцією п. 11 Порядку розпорядження майном встановлено, що списання, відчуження, передача в користування, оренду, концесію майна здійснюється за рішенням наглядової ради АТ «УЗ» у разі:

 • вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 • відчуження, передачі в користування, оренду будівель і споруд (крім тих, що зазначені в абзаці четвертому підпункту 1 цього пункту), рухомого складу, нематеріальних активів, у тому числі товарних знаків.

За даними останнього консолідованого звіту про фінансовий стан АТ «УЗ» на 30.06.2021 вартість активів товариства становить 253 млрд гривень.

Отже, наглядова рада АТ «УЗ» ухвалює рішення про господарські операції тільки щодо тих активів, вартість яких перевищує 25 мільярдів гривень. Вчинення правочинів щодо інших активів, вартість яких не перевищує 25 млрд грн, які є ліквідними та залучені безпосередньо в операційній діяльності АТ «УЗ», здійснюватиметься за рішенням виконавчого органу товариства – правління.

Як наслідок, поза межами корпоративної процедури погодження наглядовою радою перебуватимуть фактично усі правочини з високим рівнем корупційних ризиків. Серед них:

 • усі об’єкти нерухомості;
 • цілісні майнові комплекси;
 • рухомий склад;
 • контракти щодо надання в користування (оренду) рухомого складу залізничного транспорту
 • суб’єктам господарювання (зокрема, локомотивів та вантажних вагонів) тощо.

Монопольне обтяження

Експерт сектору “інфраструктура” Офісу ефективного регулювання BRDO Андрій Буковський переконаний, що у випадку з корупційними ризиками у розпорядженні майном АТ «Укрзалізниця» обов’язково треба враховувати, що компанія є суб’єктом природної монополії у сфері залізничного транспорту, яка, за відсутності національного регулятора, бере участь у встановленні вартості надаваних послуг з перевезення вантажів і пасажирів, користування вантажними вагонами, а також розподіляє інфраструктуру залізничного транспорту між суб’єктами господарювання (вантажовідправниками) шляхом вчинення відповідних правочинів. На думку експерта, на сьогодні продаж майна філій, які вже давно, відповідно до плану з реформування АТ «УЗ», мали стати окремими залежними товариствами, але штучно залишені у формі однієї юридичної особи, продає материнська структура, яка не розуміє до кінця, яке майно може бути профільним для діяльності тієї чи іншої філії. А в майбутньому (після анбандлінгу) залежного товариства. Приміром, для філії «Центр охорони здоров’я», яка може бути виділена в окреме залежне товариство внаслідок анбандлінгу, лікарня є майном, використовуваним у профільній діяльності, з якого вона може отримувати прибуток. Але зараз, коли Укрзалізниця все ще єдина юридична особа, менеджмент компанії цілком може вважати таку діяльність непрофільною і виставити це майно на продаж. Тому вкрай необхідно якнайшвидше перейти до виділення окремих компаній у межах холдингової структури АТ «Укрзалізниця».

Норми поточної редакції Порядку розпорядження майном за рахунок обмеження функцій контролю наглядової ради за процесами розпорядження майном АТ «УЗ»:

 • наділяють правління товариства широкими дискреційними повноваженнями, які генерують корупційні ризики під час передачі в оренду та розподілу активів АТ «УЗ» між представникам бізнесу;
 • містять загрозу упередженого розпорядження майном АТ «УЗ» з метою отримання неправомірної вигоди.

Крім того, як зазначає Андрій Буковський, чинна редакція п. 14 Порядку розпорядження майном містить вимогу, згідно з якою відчуження майна здійснюється за вартістю не нижчою, ніж балансова вартість.

Таке регулювання покладає відповідальність за здійснення процедур реалізації майна із дотриманням законних інтересів АТ «УЗ» та держави на посадових осіб компанії, які мають право ухвалювати відповідні управлінські рішення.

Чинний механізм регулювання, хоча і не виключає можливості підвищення стартової ціни продажу від балансової вартості, зокрема, за результатами проведення незалежного оцінювання для цілей відчуження за власною ініціативою компанії, але внаслідок своєї недосконалості створює умови для реалізації корупційних ризиків під час відчуження майна із порушенням законних інтересів АТ «УЗ» та держави, зокрема, в інтересах третіх осіб, зацікавлених у придбанні цінних активів за заниженою ціною, яка не відповідає їхній ринковій вартості.

Андрій Буковський

Зазначена модель регулювання, яка передбачає продаж майна без проведення його незалежного оцінювання, є корупціогенно небезпечною та знижує гарантії економічної доцільності та ефективності такого відчуження, оскільки: застосування балансової вартості як стартової ціни для продажу є недоцільним з огляду на те, що така вартість у непоодиноких випадках не відповідає ринковій вартості активу та безпосередньо залежить від методів обліку, які використовуються на підприємстві та легітимізують бездіяльність посадових осіб акціонерного товариства в управлінні активами компанії, також даючи змогу відчужувати майно за економічно необґрунтованою ціною. Це може призвести до реалізації корупційного ризику, який полягає у неефективному відчуженні майна АТ «УЗ» за заниженою ціною. Рівень цього корупційного ризику підвищується в умовах імовірної змови посадових осіб товариства та потенційних покупців активів.

Вікторія Яновська, директор ГС «Центр досліджень залізничного транспорту»

Рекомендації експертів ГС «Центр досліджень залізничного транспорту» та Офісу ефективного регулювання BRDO:

 • Внести зміни до п. 11 Порядку, передбачивши з урахуванням специфіки діяльності АТ «УЗ» перегляд вартісного порогу правочинів, які потребують погодження наглядової ради, у тому числі щодо відчуження, передачі в користування, оренду будівель і споруд, рухомого складу, нематеріальних активів, у бік зниження, наприклад, до рівня 0,5 %.
 • У найкоротші строки провести анбандлінг АТ «УЗ», як це передбачено Транспортною стратегією 2030, урядовими програмами й планами, що дасть змогу значно покращити керованість новоутворених суб’єктів господарювання у межах процедур корпоративного управління, знизити корупційні ризики та підвищити рівень дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.
 • Внести зміни до п. 14 Порядку, передбачивши:
  • проведення незалежного оцінювання майна у порядку, визначеному законодавством, у разі відчуження майна, передачі цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів товариства в оренду, користування, концесію;
  • ухвалення рішення про затвердження ринкової вартості майна наглядовою радою товариства;
  • заборону вчиняти дії, які можуть призвести до зміни вартості майна, після проведення незалежного оцінювання.
 • У найкоротші строки провести анбандлінг АТ «УЗ», як це передбачено Транспортною стратегією 2030, урядовими програмами й планами, що дасть змогу значно підвищити рівень залученості та відповідальності посадових осіб в процесі управління активами новоутворених суб’єктів господарювання та знизити вірогідність реалізації корупційного ризику, який полягає у неефективному відчуженні майна за заниженою ціною.

Звернення до НАЗК

Результати громадської антикорупційної експертизи Порядку розпорядження майном оприлюднені у ЗМІ та направлені до КМУ як такі, що відповідно до ч. 8 ст. 55 Закону підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (ухвалення) відповідного акта.ʼ

З огляду на наведене та зважаючи на положення п. 3.1 та п. 4.2 Методології, ГС «Центр досліджень залізничного транспорту» звернувся до Національне агентство (НАЗК) щодо: ухвалення рішення про надання пропозицій Міністерству юстиції України щодо включення зазначеного чинного акта до плану проведення антикорупційної експертизи (ч. 9 ст. 55 Закону).

читайте також

Завантаження....