URM

Правила користування матеріалами журналу «Ukraine Rail Monitoring»

 

1. Загальні положення

 • 1.1 Усі виключні матеріальні та нематеріальні авторські права на твори належать журналу «Ukraine Rail Monitoring», якщо у самому тексті не вказано інше.
 • 1.2 Усі авторські нематеріальні права належать авторам публікацій та охороняються згідно чинного законодавства України.
 • 1.3 Захист особистих нематеріальних прав та матеріальних прав суб’єктів авторського права здійснюється згідно з цивільним, адміністративним, кримінальним законодавством України.
 • 1.4 Під творами розуміються усі матеріали (інформаційні повідомлення, статті, коментарі, інтерв’ю, консультації, аналітичні візуалізації, фото, відео та інше), котрі створені журналом «Ukraine Rail Monitoring».

2. Безкоштовне користування та обмеження

 • 2.1 Під користуванням матеріалами розуміється розуміється будь-яке відтворення, перепост або ре-публікація, розповсюдження та інші засоби, передбачені Законом України “Про авторське право та суміжних правах”.
 • 2.2 Використання таких типів матеріалів, як інформаційні повідомлення (новини), опублікованих на ресурсах журналу (відкритої частини сайту, сторінці у Facebook, Twitter, YouTube, Telegram), дозволяється за умови обов’язкового зазначення посилання (для Інтернет-ресурсів – прямого гіперпосилання, не закритого від індексації пошукових систем) на журнал «Ukraine Rail Monitoring», що приводить на кінцеву сторінку інформаційного повідомлення.
 • 2.3 Із таких типів матеріалів журналу «Ukraine Rail Monitoring», як інтерв’ю, трансляції експертних діалогів та конференцій, коментарів та думок експертів, дозволяється використовувати не більше 500 знаків відповіді спікера для створення одного інформаційного матеріалу (без обмеження загального числа матеріалів з використанням відповідей спікера). Зазначення посилання (для Інтернет-ресурсів – прямого гіперпосилання, не закритого від індексації пошукових систем) на журнал «Ukraine Rail Monitoring», що приводить на кінцеву сторінку інтерв’ю, трансляції експертних діалогів та конференцій, коментарів та думок експертів, обов’язкове. Розповсюдження матеріалів, доступ до яких надається на платній основі, заборонений.
 • 2.4 Посилання, гіперпосилання має бути відображена у першому або другому абзаці тексту. Зазначення іншими ЗМІ посилання на журнал «Ukraine Rail Monitoring» під текстом запозичених у журналу «Ukraine Rail Monitoring» матеріалів розглядається як порушення даних Правил та норм діючого законодавства України та означає, що твір використовується без дозволу керівництва журналу «Ukraine Rail Monitoring».
 • 2.5 Використання таких типів матеріалів, як статті (авторські статті) та інтерв’ю регламентується таким чином: дозволяється використовувати не більше 500 знаків для передачі суті новини, у інших випадках потрібна письмова згода керівництва журналу «Ukraine Rail Monitoring». Використання графічних та фото матеріалів, забороняється.
 • 2.6 Матеріали публічних заходів (інтернет-конференцій, прес-конференцій, “круглих столів”, онлайн-трансляцій) журналу «Ukraine Rail Monitoring», що проводяться на його ресурсах призначені для приватного (некомерційного) використання і перегляду. У випадку будь-якого використання таких матеріалів в ЗМІ, вказівка ​​першоджерела в першому або другому абзаці тексту (текст: «Ukraine Rail Monitoring») обов’язкове.
 • 2.7. Використання матеріалів журналу «Ukraine Rail Monitoring», що розміщуються на сайті, шляхом їх повного або часткового відтворення агрегаторами новин дозволяється тільки з письмового дозволу керівництва журналу за умови їх оформлення відповідно до вимог пункту 2.9. цих Правил.
  Під «агрегаторами новин» слід розуміти будь-яке програмне забезпечення, додаток, сервіс або веб-ресурс, які за допомогою RSS-каналів або іншим способом збирають вміст інформаційних ресурсів і частково або повністю відтворює їх для користувачів у вигляді блоків, потоків, «стрічок» новин і т.п.
 • 2.8 Журнал «Ukraine Rail Monitoring» надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів на свій розсуд власнику агрегатора новин на підставі його звернення, направленого в електронній формі за адресою info@urm.media та залишає за собою право в процесі розгляду звернення вимагати від власника агрегатора новин будь-яку додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу письмового дозволу.
  Використання матеріалів журналу «Ukraine Rail Monitoring» можливе тільки після отримання відповідного письмового дозволу, яке може бути направлено за поштовою адресою власника агрегатора новин або в електронному вигляді на адресу його електронної пошти. Письмовий дозвіл може поширюється на окремий матеріал (матеріали) або на всі поточні і майбутні матеріали на ресурсах журналу, і є дійсним протягом установленого в ньому терміну.
 • 2.9. Матеріал журналу «Ukraine Rail Monitoring» вважається оформленим належним чином, якщо він відповідає таким критеріям:
  1) розміщений матеріал містить заголовок, що характеризує зміст матеріалу, і лід (коротку анотацію матеріалу, викладеного на ресурсах журналу «Ukraine Rail Monitoring»);
  2) поряд з заголовком матеріалу розміщений логотип журналу «Ukraine Rail Monitoring» і назва журналу«Ukraine Rail Monitoring»;
  Дозволяється використання логотипу журналу «Ukraine Rail Monitoring» виключно в цілях оформлення матеріалів в агрегаторах новин згідно з даними Правилами. Будь-яке інше використання зазначеного логотипу без дозволу керівництва журналу «Ukraine Rail Monitoring» не допускається.
  3) під лідом вказане пряме гіперпосилання на повну версію матеріалу журналу «Ukraine Rail Monitoring»;
  4) гіперпосилання також може бути оформлена у вигляді кнопки або URL в інтерфейсі додатка (веб-ресурсу), натискання на яку відсилає на повну версію матеріалу на сайті журналу «Ukraine Rail Monitoring».

3. Відповідальність

 • 3.1. Забороняється будь-яке комерційне використання матеріалів, відтворення текстів або їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до зазначених матеріалів, в тому числі використання текстів чи їх фрагментів в інтерактивних базах даних без письмового дозволу керівництва журналу «Ukraine Rail Monitoring».
 • 3.2. Порушення будь-якого пункту даних Правил є порушенням виключних майнових і немайнових авторських прав журналу «Ukraine Rail Monitoring» і відповідно до норм законодавства може спричинити відповідальність, передбачену цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством.
 • 3.3. Керівництво журналу «Ukraine Rail Monitoring» залишає за собою право включати порушників авторських прав в спеціальний список, а також доводити його до відома громадськості.
 • 3.4. Відповідно до норм чинного законодавства України, журнал «Ukraine Rail Monitoring» в разі порушення своїх прав третіми особами буде змушений захищати свої права шляхом подачі скарг до правоохоронних органів та позовних заяв до судових органів.