URM
Аналітика Звіти

Цільова модель ринку залізничних транспортних послуг України

У березні-квітні 2012 р. Радою Укрзалізниці та Центральною комісією з реформування залізничного транспорту України при Мінінфраструктури схвалено Цільову модель ринку залізничних транспортних послуг України, розроблену на підставі звіту та рекомендації консалтингової компанії «A.T.Kearney»

У рамках виконання першого етапу нової редакції Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 рр. Робочою комісією Укрзалізниці з реформування залізничного транспорту спільно з фахівцями Міністерства інфраструктури, за підтримки міжнародних консалтингових компаній A.T.KEARNEY і ТОВ «Ернст енд Янг» було розроблено Цільову модель ринку залізничних транспортних послуг України, яку у березні — квітні 2012 р. схвалено Радою Укрзалізниці та Центральною комісією з реформування залізничного транспорту України при Мінінфраструктури.

Під час розробки Цільової моделі ринку було враховано світовий досвід реформування залізничного транспорту, проаналізовано можливість реалізації моделей, що існують в розвинених країнах світу, застосування різних організаційно-правових форм підприємств, їх об’єднань з метою вибору найоптимальнішого варіанту та виходячи із завдань реформ запропоновано наступні підходи:

  • Збереження єдності управління парком вагонів, тягою та інфраструктурою в рамках Групи УЗ (за прикладом німецької Deutsche Bahn Group).
  • Ремонтні депо доцільно виділити в кілька окремих філій з подальшою трансформацією їх у залежні господарські товариства для забезпечення ефективної конкуренції у разі відсутності територіальної прив’язки ремонтів рухомого складу. Присутність приватних гравців у цьому виді діяльності стимулюватиме вільну конкуренцію і зростання операційної ефективності суб’єктів господарювання.
  • Підрозділи, що здійснюють ремонт і будівництво інфраструктури та, особливо, об’єктів цивільного будівництва (заводи, КМС, БМП, кар’єри, будівельні організації), повинні бути виділені в залежні від АТ»УЗ» господарські товариства з подальшим аналізом ефективності їхньої діяльності та оцінкою доцільності збереження їх у рамках Групи УЗ. У цільовій моделі сегмент є конкурентним.
  • Виділення об’єктів, що здійснюють науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), проєктну діяльність, надають послуги соціальної сфери (зокрема медичні) в окремі господарські товариства з координацією їхньої діяльності на рівні корпоративного центру.

У той же період консалтинговою компанією A.T.KEARNEY на замовлення ДАЗТУ крім «Цільової моделі ринку залізничних транспортних послуг України» було розроблено «Концепцію тарифного регулювання на перевезення вантажів та пасажирів залізничним транспортом України» для реалізації завдань з реформування.

Загальний обсяг наданого A.T.KEARNEY звіту разом з додатками та розробленими проектами документів сягає майже 1000 сторінок, вартість цієї роботи склала близько 1 млн EUR.

До цього часу ці документи керівництвом АТ»УЗ» не представлені на розгляд Міністерства інфраструктури та не надані на затвердження Уряду.

Звіти

читайте також

Завантаження....