URM
Події Новини

Аналіз нормативної бази щодо роботи УЗ під час надзвичайного стану від ЦДЗТ

Громадська спілка «Центр досліджень залізничного транспорту» проаналізувала нормативну базу щодо надзвичайного стану в системі залізничного транспорту.

ЦДЗТ зазначає, що в проєкті Закону України про залізничний транспорт достатньо чітко виписані дії всіх учасників залізничних перевезень, у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тому прийняття такого Закону наразі є особливо актуальним.

Проєкт Закону «Про залізничний транспорт» від 06.09.2019 р. N 1196-1

У проєкті Закону «Про залізничний транспорт» від 06.09.2019 року, є низка статей, що регулють дії залізничної галузі:

 • Стаття 14. Стратегічна інфраструктура

Інфраструктура та її об’єкти повинні забезпечувати стале функціонування залізничного транспорту загального користування в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період.

 • Стаття 18. Послуги з доступу до інфраструктури

Переважне право на доступ до інфраструктури надається перевізникам для проведення всіх видів рятувальних робіт, спрямованих на збереження життя та здоров’я людей, надання допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, для здійснення інших перевезень, визначених Правилами рівноправного доступу до стратегічної інфраструктури.

 • Стаття 22. Основи діяльності операторів залізничного рухомого складу

Надавати перевізникам, на яких покладені зобов’язання з перевезень, пов’язаних із забезпеченням обороноздатності держави, ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків, чи які здійснюють військові та спеціальні перевезення, необхідні залізничні вагони в пріоритетному порядку у випадках, визначених законодавством.

 • Стаття 32. Захист об’єктів залізничного транспорту від актів незаконного втручання

Здійснення заходів щодо захисту життя і здоров’я людей та надання їм допомоги у випадку незаконного втручання або надзвичайних ситуацій на власних об’єктах.

 • Стаття 34. Організація роботи залізничного транспорту у надзвичайних ситуаціях

Оператор інфраструктури, перевізники, оператори рухомого складу, власники під’їзних колій зобов’язані вживати невідкладних заходів до запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та транспортних подій, реагування на них та ліквідації їх наслідків відповідно до Кодексу цивільного захисту України.

Для здійснення зазначених заходів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки залізничного транспорту створюється функціональна підсистема запобігання та реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті (далі — функціональна підсистема), до складу якої входять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту, оператор інфраструктури та залізничного рухомого складу, перевізники, а також володільці під’їзних колій.

Склад органів управління, оперативно-чергових служб, аварійно-рятувальних служб і формувань цивільного захисту, що входять до складу цієї функціональної підсистеми, та порядок їх залучення, а також основні завдання, організація функціонування визначається положенням про функціональну підсистему центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на залізничному транспорті.

Втім, важливіше проаналізувати вже діючу нормативну базу, що регламентує дії державного Перевізника на випадок надзвичайних ситуацій.

Відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт» від 1994 року: 

 • Укрзалізниця має право запроваджувати, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, тимчасові обмеження щодо перевезень в окремі райони під час стихійного лиха, виникнення інших надзвичайних обставин, скупчення нерозвантажених транспортних засобів у пунктах призначення.
 • Мобілізаційна підготовка залізничного транспорту загального користування є важливим державним завданням щодо зміцнення безпеки держави і здійснюється в мирний час з метою завчасної підготовки для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.
 • Фінансування заходів щодо мобілізаційної підготовки залізничного транспорту загального користування здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 • Управління мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на залізничному транспорті загального користування здійснюється Укрзалізницею.
 • Відповідальність за належний стан мобілізаційної підготовки і цивільної оборони на підприємствах, в установах та організаціях залізничного транспорту загального користування несуть їх керівники.

Закон України «Про транспорт»

Організація роботи транспорту у надзвичайних умовах регламентується ст.15 Закону України «Про транспорт», яка говорить:

 • Підприємства й організації транспорту вживають невідкладних заходів для ліквідації наслідків стихійного лиха (повінь, пожежа, замети тощо), аварій та катастроф, які призвели до порушення роботи транспорту.
 • Центральні та місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ на транспорті та інші підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Цивільної оборони України, Збройних Сил України подають негайну допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф на транспорті та припинення протизаконного втручання у діяльність транспорту, яке загрожує безпеці життя або здоров’ю людей, безпеці експлуатації транспортних засобів і збереженню вантажів.
 • Збитки, заподіяні транспорту внаслідок навмисного блокування транспортних комунікацій та інших незаконних дій, спрямованих на порушення безперешкодної та безперервної роботи транспортних засобів, відшкодовуються транспортним підприємствам, установам і організаціям винними особами у встановленому законом порядку.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

№ 102 від 12.03.2016

Наказ МІУ «Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті»

Завданнями функціональної підсистеми є:

 • здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що можуть статися на залізничному транспорті;
 • здійснення заходів цивільного захисту, спрямованих на захист від надзвичайних ситуацій працівників залізничного транспорту, а також пасажирів під час їхнього перевезення рухомим складом залізничного транспорту;
 • забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації;
 • забезпечення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення та розвитку;
 • своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення планування заходів цивільного захисту;
 • організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки  органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту;
 • розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування Підприємств в особливий період;
 • інформування пасажирів та інших осіб на об’єктах залізничного транспорту щодо поведінки та дій на місці (у районі) виникнення надзвичайної ситуації
 • здійснення заходів щодо укриття працівників Підприємств та пасажирів у наявних захисних спорудах цивільного захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • розроблення та забезпечення виконання галузевих програм і планів з питань цивільного захисту;
 • створення, збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, 23 лютого Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим. Наразі рішення має ще ухвалити парламент.

читайте також

Завантаження....