URM

Авторам

URM

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр досліджень залізничного транспорту» (надалі також – Товариство), що виступає засновником інформаційного агентства і засобу масової інформації – журналу «Ukraine Rail Monitoring», публікує у відкритому вільному доступі зазначений договір (у подальшому – Договір), що визначає порядок відбору, використання авторських матеріалів, що надсилаються на електронну адресу Товариства, а також порядок передачі відповідних авторських прав. Договір є публічним договором щодо передачі авторських прав (ст. 633 Цивільного кодексу України) та договором приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) для будь-якої особи, що надсилає авторські матеріали на електронну адресу Товариства (надалі – Користувач).

1.Під «авторськими матеріалами» у Договорі розуміються будь які текстові, графічні або інші подібні об’єкти авторського права, які надсилаються на електронні поштові адреси товариства: info@urm.media, pr@urm.media, а також через інші засоби електронного обміну інформацією. Користувач гарантує, що є автором надісланого авторського матеріалу та/або не порушує прав інших осіб надсилаючи авторські матеріали Товариству.

2. Користувач погоджується, що надіслання авторських матеріалів на зазначену електронну поштову адресу Товариства прирівнюється до підтвердження факту, що Користувач:

  • 2.1. Розповсюджує авторські матеріали на законних підставах, передбачених Цивільним кодексом України, ЗУ «Про авторське право та суміжні права» та відповідно до інших вимог законодавства України, в тому числі щодо прав на торговельні марки, комерційні найменування, прав на використання імен фізичних або юридичних осіб, а також на предмет достовірності інформації.
  • 2.2. Надає Товариству невиключні авторські права, у вигляді прав на: оприлюднення та/або опублікування авторських матеріалів у електронному журналі ««Ukraine Rail Monitoring»» без будь-якого попереднього погодження такої публікації; редагування авторських матеріалів без спотворення їх фактичного змісту; зберігання авторських матеріалів на електронних, паперових або інших носіях; передачу авторських матеріалів третім особам, обумовлену необхідністю вчинення дій для випуску журналу; оприлюднення та/або опублікування авторських матеріалів на сайті Товариства у мережі Інтернет та просування авторських матеріалів, розміщених на сайті Товариства за допомогою соціальних мереж або інших подібних сервісів.
  • 2.3. Не заперечує, що Товариство проводить відбір авторських матеріалів для публікації на власний розсуд, та не гарантує Користувачу як публікацію авторських матеріалів взагалі, так і публікацію авторських матеріалів у конкретний строк або у конкретному випуску журналу.

3. Товариство не несе жодної відповідальності перед третіми особами за зміст авторських матеріалів. Всі збитки Товариства, завдані у зв’язку із неправомірністю змісту авторських матеріалів, мають бути відшкодовані автором відповідного матеріалу.

4. Користувач погоджується, що Товариство має право на редагування авторських матеріалів (форматування тексту, включення приміток, пояснень, та інші подібні зміни), не спотворюючи при цьому змісту авторських матеріалів.

5. Автор матеріалів має право на винагороду за оприлюднення, опублікування Товариством авторських матеріалів. Сума винагороди становить 0,01 грн. Товариство зобов’язано виплатити зазначену винагороду протягом 30 робочих днів з моменту публікації авторського матеріалу за умови надання автором на юридичну адресу Товариства наступного переліку документів: ксерокопії паспортних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повних банківських реквізитів для перерахування в межах України.

6. Товариство не несе відповідальності за не ознайомлення та/або нерозуміння положень Користувачами та іншими особами умов даного Договору.

7. Факт надіслання авторських матеріалів на електронну поштову адресу Товариства є згодою на використання, обробку та зберігання Товариством будь-яких персональних даних, що містяться у такому електронному повідомленні, а також на передачу авторських прав визначених у Договорі.