URM
Тендери

646 428,00 грн

Послуги з поточного ремонту складових вузлів цифрового обладнання оперативно-технологічного зв'язку МініКом Дх-500: — послуги з ремонту модулю блоку живлення К48-4 — код ДК021-2015-50334130-5 — 2шт; — послуги з ремонту cубмодулю DX-500M –01КVP — код ДК021-2015-50334130-5 — 3шт; — послуги з ремонту модулю DX -500N- 32М — код ДК021-2015-50334130-5 — 2шт; — послуги з ремонту модулю ДХ-500 -16М/8Upn — код ДК021-2015-50334130-5 — 2шт; — послуги з ремонту модулю DX-500N-16S-16SD — код ДК021-2015-50334130-5 — 1шт; — послуги з ремонту плати аналогових інтерфейсів ДХ-500 16 S — код ДК021-2015-50334130-5 — 1шт; — послуги з ремонту cубмодулю DХ-500N-РСМ-2 – код ДК021-2015-50334130-5 — 1шт; — послуги з ремонту цифрового системного терміналу SIMENS optiset E advance conferense — код ДК021- 2015-50334130-5 -11шт; — послуги з ремонту приставки до цифрового системного терміналу SIMENS optiset E key module — код ДК021-2015-50334130-5 — 1шт; — послуги з заміни акумуляторної батареї NP17-12I 12V 17Ah — код ДК021-2015-50330000-7 — 1шт; — послуги з ремонту плати DX-500N-PCM-4 — код ДК021-2015-50334130-5 -1шт; — послуги з ремонту модуля БХ К48-4 – код ДК021-2015-50334130-5 — 4шт; — послуги з ремонту системи гучномовного зв'язку — код ДК021-2015-50330000-7 — 5шт; — послуги з ремонту модулю DX -500 ТІ –АДК – код ДК021-2015 -50334130-5 -т 1шт; — послуги з ремонту узгоджуючого пристрою ПУ-2000 – код ДК021-2015 -50334130-5 — 3шт; — послуги з ремонту комплекту для віддаленого виносу пульта DХ-500N-LD-6 — код ДК021-2015-50334130-5 — 3шт код ДК 021-2015 — 50330000-7 "Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання". Services in the current repair of components of digital equipment of operational and technological communication MiniCom Dx-500: — services for repair of the module of the power supply unit K48-4 — code DK021-2015-50334130-5 — 2 pieces; — services for repair of submodule DX-500M — 01KVP — code DK021-2015-50334130-5 — 3 pieces; — services for repair of the DX -500N- 32M module — code DK021-2015-50334130-5 — 2 pieces; — services for repair of the DH-500 -16M / 8Upn module — code DK021-2015-50334130-5 — 2 pieces; — services for repair of the DX-500N-16S-16SD module — code DK021-2015-50334130-5 — 1 pieces; — services for repair of the board of analog interfaces DH-500 16 S — code DK021-2015-50334130-5 — 1 pieces; — services for repair of submodule DX-500N-RSM-2 — code DK021-2015-50334130-5 — 1pieces; — services for repair of digital system terminal SIMENS optiset E advance conferense — code DK021- 2015-50334130-5 -11pieces; — services for repair of the console to the digital system terminal SIMENS optiset E key module — code DK021-2015-50334130-5 — 1 pieces; — services for battery replacement NP17-12I 12V 17Ah — code DK021-2015-50330000-7 — 1pieces; — DX-500N-PCM-4 board repair services — DK021-2015-50334130-5 code -1pieces; — services for repair of the BH K48-4 module — code DK021-2015-50334130-5 — 4 pieces; — services for repair of the speakerphone system — code DK021-2015-50330000-7 — 5 pieces; — services for repair of the module DX -500 TI-ADC — code DK021-2015 -50334130-5 -t 1 pieces; — services for repair of the PU-2000 matching device — code DK021-2015 -50334130-5 — 3 pieces; — services in repair of a set for remote removal of the DX-500N-LD-6 panel — the DK021-2015-50334130-5 code — 3 pieces code 021 — 50330000-7 "Maintenance services of telecommunications equipment".

Замовник: РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Початок аукціону: 23 лютого 2022 11:25
http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-17-018601-c

читайте також

Завантаження....