URM
Тендери

19 704 000,00 грн

Послуги з супроводу програмного забезпечення ведення електронного документообігу у взаємодії з клієнтами в комерційному господарстві (АС Клієнт-УЗ, СВР-Є, АРМ ТВК, АРМ ТВК-Кордон, АРМ Декларанта, АРМ ПЗ, АРМ ЄТехПД, АС КЗО,АРМ КЗО, ПЕКПК, ПАК АЕДО,ПСВ НДІ, On-line розрахунок тарифу) Systems and support services (Services in support of the software of electronic document management in interaction with clients in the commercial economy (Client-UZ, SVR-E, ARM TVK, ARM TVK-Cordon, ARM Declarant, ARM Software, ARM ETechPD, AR KZO, ARCW AEDO PACK, PSI Research Institute, On-line tariff calculation)

Замовник: Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця»
Початок аукціону: 26 квітня 2022 11:43
http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-005365-b

читайте також

Завантаження....